3 Comments

odkud jsou ta čísla co ovlivňuje růst ekonomiky? (45% inovace, 25% lidský kapitál,...?) rád bych si o tom přečetl víc, ale nedaří se mi to dohledat

Expand full comment

Pokud jsme 4. v podílu investic na HDP. Kam tyto investice tečou, když se to tolik nereflektuje v inovacích?

Expand full comment